Od septembra 2020 do avgusta 2023 so učenci pri tujem jeziku nemščina pod vodstvom učiteljice Mojce Hojski vključeni v projekt Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki je podprt s strani ZRSŠ. Nadaljevali bodo s formativnim spremljanjem, ki ga je v preteklih letih učiteljica izvajala že v sklopu različnih projektov kot so Formativno spremljanje / preverjanje in v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca, zato je predmetna skupina za nemščino, ki deluje v sklopu ZRSŠ, tudi predlagala našo učiteljico, da nadaljuje sodelovanje v okviru mreže izkušenih učiteljev.

Učiteljica bo razvijala pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi učenca, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost posameznika. Prav tako bo spodbujala aktivno vlogo učencev pri učenju, da se bodo vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočala medvrstniško sodelovalno učenje in podajanje povratne informacije. Izvajanje učnega procesa bo podprto z modernimi metodami poučevanja, ki zagotavljajo tudi spodbudno učno okolje.

Učenci so tako pri pouku aktivni, vedo, kaj se bodo učili in zakaj ter kaj bodo morali storiti, da bodo uspešni. Pri tovrstnem pouku imajo učenci priložnost za samostojno učenje in izražanje svoje individualnosti (interesi, radovednost, ustvarjanje…), pri čemer pa razvijejo tudi odgovoren odnos do učenja, so motivirani in izboljšajo tako svoje dosežke kot tudi odnose v učnem procesu (učitelj – učenec – sošolci).

Povezava do spletne strani projekta pri ZRSŠ: https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/aktualno/varno-spodbudno-ucno-okolje/ustvarjanje-ucnih-okolij-za-21-stoletje/

(Skupno 421 obiskov, današnjih obiskov 1)