NAČRT EKOLOŠKIH VSEBIN NA OŠ BLANCA

CILJI:

 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju;
 • vzgoja za okoljsko odgovornost;
 • učinkovita raba naravnih virov (energija, voda, odpadki);
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.

 DEJAVNOSTI:

 • sortiramo in ločeno zbiramo odpadke doma in v šoli;
 • ekološki kotiček v vsakem razredu;
 • skrbimo za ekološko osveščanje vseh na šoli, kar bomo skušali prenesti tudi v domače okolje;
 • navajamo (v)se na zmanjševanje odpadkov;
 • izvedli bomo zbiralne akcije (papirja, zamaškov, tonerjev, baterij in podobno);
 • skrbimo za prijazni odnos do okolja (varčevanje z vodo in energijo);
 • skrbimo za vnos čim več zdrave prehrane, ki je v večini tudi lokalno pridelana;
 • vsak razred skrbi za gredico na vrtu ter tako pripomore k pridelavi zelenjave (solata, peteršilj, česen, zelje, paradižnik, korenje, redkev…) ali zelišč;
 • navajamo na uporabo naravnih materialov;
 • izvajamo »ZELENE STRAŽE« – čiščenje okolice šole: sprehod po pešpoti okoli Blance in šole predvsem v času razrednih ur ali izvajanja skupne/individualne pomoči po sledečem urniku:
MESEC RAZRED
oktober  9.
november  8.
december  7.
januar  6.
februar  5.
marec  4.
april  3.
maj  2.
junij  1.
 • skrbimo za zdravje (gibanje, veliko časa zunaj – PB, VV…);
 • sodelujemo v projektu Shema šolskega sadja;
 • razvijamo oziroma negujemo dobre prijateljske odnose.

 

Vodja ekološke šole na OŠ Blanca:

Mojca Hojski

(Skupno 204 obiskov, današnjih obiskov 1)