IME IN PRIIMEK IZOBRAZBA STATUS NA OŠ BLANCA NAZIV e-naslov
Žan Škafar mag. prof. športne vzgoje učitelj ŠPO, NŠP; ŠZS mentor zan.skafar(at)osblanca.si
Maja Draksler Laznik univ. dipl. ped.,
prof. geog.
svetovalna delavka, učiteljica geografije, DSP svetnica maja.dl(at)osblanca.si
Majda Kočevar Klaužer predmetni učitelj zgodovine in DMV učiteljica zgodovine, vezenja, knjižničarka   svetnica majda.kk(at)osblanca.si
Majda Stopar prof. razrednega pouka učiteljica 4. razreda, UP svetovalka majda.stopar(at)osblanca.si
Mateja Strnad prof. razrednega pouka učiteljica 5. razreda, učiteljica JV v 1. r. svetovalka mateja.strnad(at)osblanca.si
Matevž Ocvirk prof. matematike in fizike Učitelj MAT in FIZ mentor matevz.ocvirk(at)osblanca.si
Mojca Hojski  prof. angleščine in nemščine s književnostjo učiteljica angleškega in nemškega jezika, UP svetnica mojca.hojski(at)osblanca.si
Nina Grabenšek Kadilnik prof. slov. jez. s knj.,
uni. dipl. bibliotekarka
učiteljica SLJ,UP, BUM svetovalka nina.gk(at)osblanca.si
Olga Lužar predmetna učiteljica kemije učiteljica KEM svetovalka olga.luzar(at)osblanca.si
Robert Ašič mag. prof. razr. pouka z angleščino 2.strokovni delavec v 1. razredu, učitelj angleščine na razredni stopnji mentor robert.asic(at)osblanca.si
Roman Drstvenšek prof. MAT in FIZ ROID svetnik roman.drstvensek(at)osblanca.si
Sabina Košir prof. lik. umetnosti učiteljica LUM in LS
MME 
mentorica sabina.kosir(at)osblanca.si
Saša Mirt dipl. vzg., prof.

razrednega pouka

porodniški dopust mentorica sasa.mirt(at)osblanca.si
Darja Požun mag. prof. poučevanja na razredni stopnji, dipl. vzg. učiteljica v 3. razredu, OPB / darja.pozun(at)osblanca.si
Tina Strnišnik Golob prof. razrednega pouka učiteljica v 1. razredu, OPB  mentorica tina.strnisnik(at)osblanca.si
Tatjana Arčon učiteljica razrednega pouka učiteljica 2. razreda, svetovalka tatjana.arcon(at)osblanca.si
Branko Košar učitelj tehnike in tehnologije učitelj TIT, NIP tehnika, OPB mentor branko.kosar(at)osblanca.si
Diana Kos diplomirana vzgojiteljica OPB svetovalka diana.kos(at)osblanca.si
Saška Šeško uni. dipl. geografinja učiteljica DKE, OPB mentorica saska.sesko(at)osblanca.si
Marta Siter profesorica glasbe Učiteljica GUM, PZ in OPB mentorica marta.siter(at)osblanca.si
ZUNANJI UČITELJI  
Alja Stropnik OŠ Ane Gale Sevnica –  pedagoginja učiteljica DSP

 

  / alja.stropnik(at)osblanca.si
Karmen Pfeifer Lapuh OŠ Ane Gale Sevnica – socialna pedagoginja učiteljica DSP mentorica karmen.pfeifer(at)osblanca.si
Saša Pikl OŠ Ane Gale Sevnica – prof. defektologije  učiteljica DSP mentorica sasa.pikl(at)osblanca.si
Vesna Kovačič OŠ Ane Gale Sevnica – mag. inkluzivne pedagogike Učiteljica DSP svetovalka vesna.kovacic(at)osblanca.si

 

 

Administrativni in tehnični delavci

Ime in priimek DELO, KI GA OPRAVLJA V ŠOLI
Barbara Tovornik čistilka
Brigita Vračun kuharica
Damjan Medvešek hišnik, voznik
Damjana Medvešek kuharica, pomočnica kuharice
Nada Divjak  kuharica, pomočnica kuharice
Monika Ivačič Kračun čistilka (50 %)
Gabrijela Lisec tajnica
Katja Golobič računovodkinja
Marija Žvar čistilka
Roman Drstvenšek organizator informacijskih dejavnosti (50%)
Cvetka Pavlič pomočnica kuharice (v deležu)

 

SKUPNE GOVORILNE URE ZA STARŠE BODO VSAK 2. ČETRTEK V MESECU:

  • 00–17.30 za starše učencev vseh razredov

(Skupno 8.526 obiskov, današnjih obiskov 1)