Namen šolskega sklada je zbiranje sredstev s pomočjo donacij, zbiralnih akcij (star papir, baterije, kartuše…), prostovoljnih prispevkov staršev, občanov…. za:

  • pomoč učencem pri udeležbi v nadstandardnemu programu šole(šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih),
  • sofinanciranje dejavnosti obveznega programa šole, če se ne financirajo v celoti izjavnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, kulturnih prireditvah …), da bi bile le-te dostopnečim večjemu številu učencev,
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor.

Predstavniki šole:

  • ga. Ksenija Juh (predsednica)
  • ga. Nina Grabenšek Kadilnik
  • ga. Olga Lužar
  • ga. Tatjana Arčon

Predstavniki staršev:

  • ga. Maja Slemenšek (namestnica predsednice)
  • g. Jože Županc
  • ga. Helena Stritar

Ime sklada je: Šolski sklad OŠ Blanca

Sedež sklada je: Blanca 13, 8283 Blanca

Številka računa: UJP 01310-6030679078

Vloga za odobritev sredstev šolskega sklada

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov 1)