V sklopu projekta Inovativna učna okolja, Pedagogika 1:1, moramo vsako leto učitelji, ki smo vključeni v projektu, v inovativnem oddelku (letošnji 9. razred) izvesti določeno število ur pouka s pomočjo sodobne tehnologije.

Učenci so pri angleščini tako naprej opisali sošolce na Padlet, nato pa so ugibali, kateri izmed njih je opisan. Nadalje so pisali razglednice s programom Canva ter povezave do njih ali kar zaslonsko sliko obesili v Moodle učilnico, kjer so dobili tudi povratno informacijo. Kot predzadnjo nalogo so napisali sestavek na temo Kaj mi pomeni prijateljstvo in le tega delili preko Oblaka 365, kjer so dobili tako učiteljičino kot vrstniško povratno informacijo. Za konec so napisali še samovrednotenje oziroma mnenje o taki obliki dela, kar so tudi delili z menoj preko Oblaka 365.

Ugotavljam, da so učenci od 7. razreda, ko se je začel projekt, zelo napredovali na IKT področju, spoznali so različne programe in jih znajo uporabljati, da so pri delu samostojni in suvereni, tako da prehajajo tudi na višje ravni kot je programiranje, iskanje novih rešitev, pri čemer pa uporabljajo tudi načela formativnega spremljanja kot je zbiranje dokazov, ustvarjanje kriterijev in namenov uspešnosti, kritično prijateljevanje, sodelovalno učenje, vse v prid sodobnemu načinu poučevanja.

Zapis in foto: Mojca Hojski

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)