V 4. razredu pri pouku naravoslovja in tehnike spoznavamo pot vode od zajetja do pipe ter kanalizacijski sitem, ki vodo vodi nazaj v reke in morja. Podjetje Komunala Sevnica je učencem predstavila, kako skrbijo za sisteme, ki izboljšujejo naše okolje in kakovost bivanja v njem.

Ivan Robek nas je vodil do črpališča Stilles, kjer smo si ogledali globinske vrtine, vodnjak in star vodni stolp. Poučil nas je o pripravi vode, katero po vodovodnih ceveh vodijo do porabnikov. Iz črpališča smo se odpeljali na centralni vodohran Hrasti.

Delovanje čistilne naprave, načine čiščenja odpadnih voda, pomen čiščenja odpadnih voda nam je predstavil g. Stojan Žulič. Ogledali smo si čistilno napravo Sevnica in tamkajšnji laboratorij.

Obiskali smo tudi Zbirni center za ravnanje z odpadki, kjer nam je ga. Mojca Jazbinšek predstavila sistem ravnanja z odpadki v naši občini in razkazala zbirni center. Ogledali smo si tudi ekološki otok na Blanci. Tudi na šoli razmišljamo o pomenu recikliranja. Sodelujemo v zbiralnih akcijah odpadnega papirja in plastičnih zamaškov.

Četrtošolci pa so pokazali svojo ustvarjalnost pri izdelavi recikliranega glasbila.

Zavedamo se, da so zaloge pitne vode v naravi omejene, zato moramo z njo ravnati varčno. Ločevanje odpadkov pa je nujno, saj tako ohranjamo okolje za prihodnje rodove.

Foto in zapis: Majda Stopar

(Skupno 138 obiskov, današnjih obiskov 1)