V ponedeljek, 22. 2. 2021, se v šolskih klopeh ponovno prične pouk za vse učence. V nadaljevanju vas seznanjamo s pomembnimi informacijami o poteku pouka, prevozih in zaščitnih ukrepih. Prosimo, da jih natančno preberete.

PO NAVODILIH NIJZ IN MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE BO ORGANIZACIJA DELA SLEDEČA:

JUTRANJE VARSTVO:

 • od 5.30 dalje za učence 1. razreda
 • od 6.00 dalje za ostale učence (učenci 2., 3., 4., 6., 7. razreda v matičnih učilnicah, učenci 5., 8., 9. razreda v jedilnici ob primerni razdalji z maskami), učence nadzorujeta dva dežurna učitelja
 • učenci ob prihodu v šolo sami vstopajo v šolo (nezaposleni v šolo ne vstopajo).

POUK:

 • bo potekal v matičnih učilnicah v t.i. mehurčkih
 • pouk obveznih izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov bo potekal v mešanih skupinah, kar pomeni, da morajo učenci pri teh urah ves čas nositi maske
 • v vseh učilnicah bomo poskrbeli za dovolj razdalje med učenci, učenci ne bodo prehajali v druge učilnice
 • pouk bo potekal po ustaljenem urniku.

PODALJŠANO BIVANJE:

 • organizirano bo v petih skupinah do odhoda avtobusa, nato se bodo skupine združile (v času druženja različnih skupin vsi učenci nosijo maske)
 • skupine PB se do 14.20 (ob petkih do 13.45) ne bodo mešale med seboj in se bodo nahajale v istih učilnicah, kjer poteka pouk
 • ker starši/skrbniki NE vstopate v šolo, boste ob prihodu po otroka počakali pred šolo in poklicali na telefonsko številko 051 236 909
 • potekalo bo do 15.30 ure, starši te ure ne smete prekoračiti!

PREHRANA:

V šoli bomo organizirali malico in kosilo.

ORGANIZIRAN ŠOLSKI PREVOZ:

PRIHOD V ŠOLO:

 • šolski kombi in avtobus po ustaljenem urniku

ODHOD IZ ŠOLE:

 • KOMBI: po ustaljenem urniku
 • AVTOBUS: odhod izpred šole:
  • od ponedeljka do četrtka ob 14.25
  • ob petkih ob 13.45.

Starši učencev 8. in 9. razreda, ki imajo ob petkih 8. uro verouk, sami poskrbite za prevoz učencev domov.

Zaradi trenutnih razmer v državi vas prosimo, da se doma z otroki pogovorite o upoštevanju higienskih ukrepov za preprečitev širjenja virusa in jih upoštevate tudi sami:

 • v šolo pošljete samo povsem zdrave otroke
 • učencem v razredu ne bo potrebno nositi zaščitnih mask (razen pri izbirnih in neobveznih izbirnih predmetih, kjer bodo maske nosili ves čas zaradi mešanja učencev različnih razredov), morajo pa jih nositi v vseh skupnih šolskih prostorih
 • maske so obvezne na organiziranem šolskem prevozu
 • maske otrokom zagotovite starši/skrbniki
 • ob vstopu v šolski prostor je potrebno razkuževanje rok
 • ohranjati je potrebno medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m
 • opozorite jih na redno in temeljito umivanje rok
 • zaradi rednega zračenja prostorov naj bodo učenci dovolj oblečeni (potrebno dodatno oblačilo)
 • učenci naj bodo primerno obuti (tudi za dejavnosti zunaj)
 • staršem v šolo vstop ni dovoljen (za vse informacije v zvezi z otrokom kontaktirajte razrednike preko e-pošte ali preko obvestil v eAsistentu), v primeru, da pridete po otroka v PB, pa upoštevajte že zgoraj napisano.

O upoštevanju zaščitnih ukrepov se bomo z učenci pogovorili tudi v šoli in jih redno opozarjali na njih.

Več informacij o zaščitnih ukrepih oz. priporočilih najdete na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Lep pozdrav

svetovalna delavka
Maja Draksler Laznik, univ. dipl. ped., prof. geog.
ravnatelj
mag. Vincenc Frece
(Skupno 100 obiskov, današnjih obiskov 1)