Namen programa »Dvig digitalne kompetentnosti« je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja ter usposabljanja in vzpodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja. To bo prispevalo k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok ter učencev.

Program bosta vodila konzorcijska partnerja Zavod RS za šolstvo in ARNES, izvajal pa se bo med septembrom 2021 in avgustom 2023.

Projektni tim na VIZ Blanca: Ksenija Juh (ravnateljica), Saška Šeško (koordinatorka), Diana Kos (vrtec), Roman Drstvenšek, Marta Siter

V okviru programa bo projektni tim šole pripravil digitalno strategijo in določil prioritetna področja digitalnih kompetenc, ki jih je potrebno okrepiti.

Na VIZ se bodo pod mentorstvom članov projektnega tima izvajale delavnice in strokovna srečanja, na katerih bodo učitelji, vzgojitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci vzajemno razvijali in izvajali reflektivne prakse na področju pedagoških digitalnih kompetenc.


(Skupno 74 obiskov, današnjih obiskov 5)